วันพุธ, 04 พฤศจิกายน 2563 15:19

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาโส่ หมู่ ๑ ไปบ้านหนองไก่ขาว หมู่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาโส่ หมู่ ๑ ไปบ้านหนองไก่ขาว หมู่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 1,695,000.00 บาท

      ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 พ.ย. 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โดยจะสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

      ดูรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์ www.naso.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โทร. 045-979956 ต่อ14 หรือ 064-9010441 ในวันและเวลาราชการ

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาโส่ พึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ