วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2562 10:11

รายงานการกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าลาด หมู่ที่ 3 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

           รายงานการกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าลาด หมู่ที่ 3 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธรเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาโส่ พึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ