กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายสำรวย ศรีวะสุทธิ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทรศัพท์ 091 828 2644

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวสุดาพร วิเชียรชาติ

เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาโส่ พึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ