กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวปราณี ภูกองเมฆ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เบอร์โทรศัพท์ 099 216 4659

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวปราณี ภูกองเมฆ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางรุ่งอรุณ คำเพราะ

ครู คศ.1

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวละอองศรี มาสขาว

ผู้ดูแลเด็ก

จ้างเหมาบริการ

นางสาวพิมลรักษ์ อนุกานนท์

จ้างเหมาบริการ

นางสาวสุจิตรา แก่นจำปา

จ้างเหมาบริการ

นางสาวชไมพร โสมาบุตร

จ้างเหมาบริการ

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาโส่ พึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ