วันพฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2565 14:10

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล และอำนวยการท้องถิ่น

          องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล และอำนวยการท้องถิ่น ดังนี้

          1. ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต. ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา

          2. ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา

          3. ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา

          ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ในการโอนพนักงานส่วนตำบล โดยตรงได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร หมายเลขโทรศัพท์ 045 979 956 ในวันเวลาราชการ

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาโส่ พึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ