วันจันทร์, 01 ตุลาคม 2561 09:07

แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ศึกษาดูงานของตำบลนาโส่

1.หมู่บ้านอินทรีย์ บ้านโสกขุมปูน หมู่ที่ 2.

2.ศูนย์สุขภาพและพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรวัดท่าลาด

3.กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ บ้านโคกสวาท หมู่ที่ 10.

4.หมู่บ้านต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์/เบี้ยกุดชุม บ้านสันติสุข หมู่ที่ 11

5.นวดแผนไทย โรงพญาลาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโส่.

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาโส่ พึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ