Hot News :

ข่าวกิจกรรม

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร ขอเชิญประชาชนในพื้นที่อำเภอกุดชุม เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ กลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เพื่อจัดทำผังร่างฯ ผังเมืองรวมชุมชนกุดชุม จังหวัดยโสธร

          เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ นำโดย นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

          เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สภาองค์กรชุมชนตำบลนาโส่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโส่ กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครูจากทุกโรงเรียนในเขตตำบลนาโส่ อสม.ทุกหมู่บ้าน พ่อค้าแม่ค้าและตัวแทนชาวบ้านจากทุกหมู่บ้าน พร้อมใจกันเปิด "ตลาดชุมชนคนนาโส่" ณ บริเวณลานสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

          เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ นำโดย นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

          เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สภาองค์กรชุมชนตำบลนาโส่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโส่ กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครูและนักเรียนโรงเรียนโสกท่าลาดพัฒนา+โรงเรียนบ้านนาโส่ อสม.ทุกหมู่บ้าน และชาวบ้านป่าหวาย บ้านโสกขุมปูน บ้านสันติสุข พร้อมใจกันจัดกิจกรรมปั่นจักรยานร่วมกันปลูกป่า ณ บริเวณคำผาเชือก ,หนองปลาตอง ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

          องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล และอำนวยการท้องถิ่น ดังนี้

          เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ นำโดย นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

เริ่มต้นก่อนหน้า123456ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 6

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาโส่ พึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ