วันจันทร์, 21 พฤศจิกายน 2565 09:04

กิจกรรมเคารพธงชาติ 21 พฤศจิกายน 2565

          วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นำโดย นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ได้นำ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ ทุกเช้าวันจันทร์ ก่อนทำงานเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตร์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตรอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาโส่ พึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ