วันพุธ, 27 กรกฎาคม 2565 11:24

กิจกรรมปั่นจักรยานร่วมกันปลูกป่า คำผาเชือก , หนองปลาตอง

          เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ สภาองค์กรชุมชนตำบลนาโส่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโส่ กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครูและนักเรียนโรงเรียนโสกท่าลาดพัฒนา+โรงเรียนบ้านนาโส่ อสม.ทุกหมู่บ้าน และชาวบ้านป่าหวาย บ้านโสกขุมปูน บ้านสันติสุข พร้อมใจกันจัดกิจกรรมปั่นจักรยานร่วมกันปลูกป่า ณ บริเวณคำผาเชือก ,หนองปลาตอง ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาโส่ พึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ