วันพฤหัสบดี, 16 มีนาคม 2566 10:27

เวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม

          องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร การนำโดย นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านในเขตตำบลนาโส่ทั้ง 11 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 16-27 มีนาคม 2566 ณ สถานที่จัดเวทีประชาคมของแต่ละหมู่บ้านที่ได้กำหนด เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งให้หมู่บ้านเสนอแผนงานโครงการ เพื่อจะได้รวบรวมแผนงานและโครงการมาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาโส่ พึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ