วันอังคาร, 24 มีนาคม 2563 10:27

เวทีประชาคมบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ นำโดย นายรุ่งสาง แสงสกุลพงษ์ นายกฯ นางสาวอนุสศินี นิลวรรณ รักษาราชการแทนปลัดฯ สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวตำบลนาโส่ จัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นและบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาโส่ พึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ