นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วน! 081-7917734

นายพิทักษ์ ธนาคุณ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วน! 091-8329312

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาโส่ พึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

เวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม

          องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร การนำโดย นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ นายวินัย คำเพราะ ประธานสภาฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านในเขตตำบลนาโส่ทั้ง 11 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 16-27 มีนาคม 2566 ณ สถานที่จัดเวทีประชาคมของแต่ละหมู่บ้านที่ได้กำหนด เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งให้หมู่บ้านเสนอแผนงานโครงการ เพื่อให้การขับเคลื่อนกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและระดับตำบลมีประสิทธิภาพสามารถกำหนดการดำเนินงาน...

[ 16-03-2566 ] Hits:115

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ