ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ หมู่ที่ 10 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140.

โทร. 045-979956 แฟกซ์. 045-979956 ต่อ 16

อีเมลล์รับเรื่องราวร้องทุกข์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อีเมลล์ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อีเมลล์ สำนักปลัด : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อีเมลล์ กองคลัง : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อีเมลล์ กองช่าง : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อีเมลล์ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อีเมลล์ กองสวัสดิการสังคม : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาโส่ พึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ